O nás / Referencie    |    Kontakt


Spoločnosť SEDUS GROUP a.s. je aktívna najmä v oblasti developmentu komerčných, polyfunkčných a industriálnych nehnuteľností.

V rámci pripravovaných a realizovaných projektov pre našich partnerov zabezpečujeme najmä služby komplexného projektového manažmentu ako aj všetky ďalšie činnosti potrebné pre rýchlu a úspešnú realizáciu každého projektu.

Spoločnosť pre svojich partnerov zabezpečuje najmä nasledovné činnosti: 

  • Komplexné služby pri príprave a realizácií projektov nehnuteľností rôzneho zamerania (najmä komerčné, polyfunkčné a industriálne nehnuteľnosti)
  • Projektový manažment od prípravy, majetkovo-právneho vysporiadania a akvizície územia až po realizáciu a kolaudáciu projektov
  • Zabezpečenie kompletnej právnej podpory súvisiacej s prípravou a realizáciou jednotlivých projektov vrátane návrhu optimalizovaného rámca daňovej a komerčnej štruktúry jednotlivých projektov
  • Podpora pri zabezpečení kompletnej projekčnej a inžinierskej činnosti a ďalších technických činností v súvislosti s prípravou a realizáciou jednotlivých projektov
  • Zabezpečenie letting-procesu v rámci jednotlivých projektov
  • Podpora pri zabezpečení externého financovania jednotlivých projektov

Dôveru našich partnerov si nesmierne ceníme. V záujme zachovania tejto dôvery preto nemôžeme referovať na všetky projekty a aktivity, na ktorých sa zúčastňujeme. Nasledovný zoznam preto predstavuje len ukážkový výber tých projektov, ktoré už boli na verejnosť publikované:

Projekty realizované / pripravované v spolupráci s našimi partnermi:

V prípade ak Vás naša činnosť zaujala a máte záujem s nami spolupracovať, prosím kedykoľvek nás kontaktujte. Veľmi radi Vám pomôžeme Vaše projekty a iné investičné alebo obchodné zámery čo najefektí­vnejšie zrealizovať